ดอกไม้หน้าหีบแบบสวน แบบที่ 48

ร้านดอกไม้งานศพกรุงเทพ-นครปฐม-ราชบุรี  ในนาม โรงงานสุรินทร์ชาติดี หีบศพ บริการจัดงานครบวงจรศพทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี ในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก

มีบริการจัดของทางร้านที่เป็นเอกลักษณ์และเทคนิคเฉพาะตัวที่เน้นความสวยงามและความประณีต ละเอียดอ่อน พิถีพิถัน คือ

 

สวนหน้าพิธีศพ ชุดนี้ ส่วนด้านหน้า เป็นการจัดดอกไม้หน้าศพแบบแพ 2 แถว ดอกไม้หน้าหีบสีขาว-เหลือง จากดอกมัมมาเลเซีย ดอกเบญจมาศ ดอกหน้าวัว ดอกหน้าวัว และดอกไม้ประดับหีบแบบพุ่มมุกข้างละ 2 พุ่ม และดอกไม้หน้าหีบแบบกอข้างละ 2 กอ ไล่ระดับกันข้างหีบ และมีพญาหงส์เกาะกอดอกไม้ข้างหีบอย่างงดงาม

โซนด้านหน้า เป็นสวนน้ำตกประดับหีบ มีการตกแต่งเป็นสวนหน้าศพ ด้วยต้นไม้ดอกที่มีสีสันและไม้ประดับหน้าหีบ เช่น ต้นใบทางหมาก ต้นดอกพุด ต้นดอกดาวเรือง ต้นดอกแพงพวย ต้นดอก ต้นดอกผีเสื้อ เป็นต้น พร้อมกั้นรั้วสีน้ำตาล บนหญ้าเทียม

จึงเพิ่มสีสันและความเป็นธรรมชาติ ให้กับสวนงานศพชุดนี้ จึงมีความโดดเด่นของหีบศพ โลงเย็น โลงคฤหาสน์ เช่าโลงเย็นราชบุรี โลงศพราชบุรี หีบศพราชบุรีราคาถูก เป็นอย่างมาก