ดอกไม้หน้าหีบแบบสวน แบบที่ 51

ร้านดอกไม้งานศพกรุงเทพ-นครปฐม-ราชบุรี  ในนาม โรงงานสุรินทร์ชาติดี หีบศพ บริการจัดงานครบวงจรศพทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี ในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก

มีบริการจัดของทางร้านที่เป็นเอกลักษณ์และเทคนิคเฉพาะตัวที่เน้นความสวยงามและความประณีต ละเอียดอ่อน พิถีพิถัน คือ

สวนงานศพ ชุดนี้ ส่วนด้านหน้า เป็นการจัดดอกไม้หน้าศพแบบแพ 1 แถว ดอกไม้หน้าหีบสีขาว-ชมพู จากดอกมัมมาเลเซีย ดอกเบญจมาศ ดอกหน้าวัว และดอกไม้ประดับหีบแบบพุ่มมุกข้างละ 2 พุ่ม และดอกไม้หน้าหีบแบบกอข้างละ 2 กอ ไล่ระดับกันข้างหีบ และพญาหงส์ขาวเกาะกอใบ มีดอกไม้หน้ากรอบรูป ลักษณะรูปหัวใจ 1 รูป และอีก 4 รูปจัดดอกไม้กรอบบนและล่างเน้นฐานรูป

โซนด้านหน้า เป็นสวนน้ำตกหน้าหีบ มีการตกแต่งเป็นสวนหน้าศพ ด้วยต้นไม้ประดับหน้าหีบ เช่น ต้นใบทางหมาก และดอกพุด เป็นต้น พร้อมกั้นรั้วสีขาว เข้ากันได้ดีกับหีบศพ และสัตว์ตัวเล็กน่ารัก บนหญ้าเทียม

จึงเพิ่มสีสันและความเป็นธรรมชาติ ให้กับสวนงานศพชุดนี้ จึงมีความโดดเด่นของหีบลายเทพพนม โลงเย็น โลงคฤหาสน์ เช่าโลงเย็นราชบุรี โลงศพราชบุรี หีบศพราชบุรีราคาถูก เป็นอย่างมาก