ดอกไม้หน้าหีบ แบบที่ 10

การจัดดอกไม้หน้าหีบแบบนี้ เราได้จัดขึ้นในงานสวดอภิธรรมศพ หลวงปู่ม่วง (พระครูสุนทรจริยวัตร) เกจิอาจารย์ดังของชาวราชบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

ร้านดอกไม้ราชบุรี -ดอกไม้งานศพราชบุรี สุรินทร์ ชาติดี หีบศพราชบุรี มีบริการจัดของทางร้านที่เป็นเอกลักษณ์และเทคนิคเฉพาะตัวที่เน้นความสวยงามและความประณีตพิถีพิถัน คือ ส่วนด้านหน้าหีบ เป็นการจัดดอกไม้หน้าหีบแบบแพร 3 ชั้น ซึ่งจะจัดในลักษณะโค้งครึ่งวงกลม ส่วนชั้นที่ 2 เราได้จัดฐานดอกไม้สำหรับหุ่นของหลวงปู่ม่วง วัดยางงาม พร้อมดอกไม้แบบพุ่มมุกประดับด้านข้าง ซึ่งเพิ่มความสวยงามและโดดเด่นให้กับโลงแก้ว หรือหีบแก้ว มีความสมเกียรติของพระผู้ใหญ่ชั้นสูงเป็นอย่างยิ่ง