ดอกไม้หน้าหีบ แบบที่ 12

ร้านดอกไม้งานศพกรุงเทพ-นครปฐม-ราชบุรี (โรงงานสุรินทร์ชาติดี หีบศพ) บริการจัดงานครบวงจรศพทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครนายก กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ชลบุรี ในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก

ดอกไม้หน้าหีบสีขาว ราคาไม่แพง ส่วนด้านหน้าหีบ จะมีดอกไม้แบบแพ 2 ชั้น และประดับด้านข้างด้วยดอกไม้แบบพุ่มมุกสีขาวครีม ข้างละ 2 พุ่ม ซึ่งเน้นโทนสีขาว-เขียว และตกแต่งโซนด้านหน้าด้วยนกยูง 2 ตัวสีขาว พร้อมดอกไม้แบบกอข้างละ 3 กอ จึงเพิ่มความโดดเด่น และสวยงามของหีบศพไม้สักอัดลายเทพพนมเป็นอย่างมาก โรงงานขายส่งหีบศพ หีบศพราคาถูก ครบวงจรด้านงานศพ ติดต่อ สอบถาม 24 ช.ม. 080-223-6246 หรือ Line ID : @nong-flower