ดอกไม้หน้าหีบ แบบที่ 19

 

ร้านดอกไม้งานศพราชบุรี -ร้านดอกไม้ราชบุรี โรงงานสุรินทร์ ชาติดี หีบศพราชบุรี มีบริการจัดของทางร้านที่เป็นเอกลักษณ์และเทคนิคเฉพาะตัวที่เน้นความสวยงามและความประณีตพิถีพิถัน คือ ส่วนด้านหน้าหีบ ตกแต่งดอกไม้หน้ารูปเป็นลักษณะครึ่งวงกลมตกแต่งด้วยใบเฟิร์น และดอกไม้หน้าหีบแบบแพร 1 ชั้น พร้อมทั้งประดับด้วยดอกไม้แบบกอข้างละ 2 กอ และดอกไม้แบบพุ่มมุกข้างละ 3 พุ่มซึ่งตกแต่งไว้ข้างหีบ ส่วนบนหีบศพ ประดับด้วยกอดอกไม้ ขนาบข้างด้วยหงส์เกาะหีบ โซนด้านหน้า จะมีกอใบตั้งบนหญ้าเทียม โทนสีของดอกไม้ชุดนี้เป็นโทนสีขาว-เขียว จึงเพิ่มความโดดเด่น และสวยงามของหีบศพเป็นอย่างมาก