ดอกไม้หน้าหีบ แบบที่ 20

ร้านดอกไม้งานศพกรุงเทพ-นครปฐม-ราชบุรี (โรงงานสุรินทร์ชาติดี หีบศพ) บริการจัดงานครบวงจรศพทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครนายก กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ชลบุรี ในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก

ดอกไม้หน้าหีบสีขาว ชุดนี้ ส่วนด้านหน้าหีบประดับด้วยดอกไม้แบบแพ 2 ชั้น และตกแต่งด้วยกล้วยไม้สีขาวแบบแพอีก 1 ชั้น ตกแต่งดอกไม้หน้ารูปเป็นลักษณะครึ่งวงกลมเน้นฐานรูป ตกแต่งด้วยดอกไม้หน้าหีบแบบพุ่มมุก 8 พุ่ม และทำหางยาวเหมือนหางนกยูงจากพุ่มมุกด้านหน้า 1 คู่ ดอกไม้หลังหีบ เป็นลักษณะมาลัยยาวพาดบนหีบ จึงเพิ่มความโดดเด่น และสวยงามของหีบศพ หีบศพราคาส่ง โรงงานขายส่งหีบศพ เป็นอย่างมาก โรงงานขายส่งหีบศพทุกประเภท หีบศพราคาถูก ครบวงจรด้านงานศพ ติดต่อ สอบถาม 24 ช.ม. 080-223-6246 หรือ Line ID : @nong-flower