ดอกไม้หน้าหีบ แบบที่ 22

 

ร้านดอกไม้งานศพราชบุรี -ร้านดอกไม้ราชบุรี-ร้านดอกไม้น้อง-โรงงานสุรินทร์ ชาติดี หีบศพราชบุรี

มีบริการจัดของทางร้านที่เป็นเอกลักษณ์และเทคนิคเฉพาะตัวที่เน้นความสวยงามและความประณีตพิถีพิถัน คือ ส่วนด้านหน้าหีบ ตกแต่งดอกไม้หน้ารูปเป็นลักษณะวงกลมและตกแต่งด้วยใบเฟิร์น พร้อมดอกไม้หน้าหีบแบบแพร 1 ชั้น และประดับด้วยดอกไม้แบบพุ่มฝ้ายสีแดงข้างละ 3 พุ่ม ตกแต่งไว้บริเวณด้านข้างกรอบรูปไหล่ระดับลงมาข้างละ 3 พุ่ม ส่วนข้างหีบศพ จะเป็นพญาหงส์เกาะกอใบตั้งขนาบข้างหีบศพโทนสีของดอกไม้ชุดนี้เป็นโทนสีขาว-เขียว-แดง และมีกอใบบนหญ้าเทียม จึงเพิ่มความโดดเด่น และสวยงามของหีบศพเป็นอย่างมาก