ดอกไม้แห้งงานศพ แบบที่ 1

ดอกไม้แห้งงานศพ แบบที่ 1

ดอกไม้แห้งหน้าศพแบบพวงมาลัยโทนสีพีชหรือโอรส ดอกไม้แห้งหน้าหีบแนวโมเดิร์น

ดอกไม้แห้งงานศพ แบบที่ 2

ดอกไม้แห้งงานศพ แบบที่ 2

ดอกไม้แห้งหน้าหีบแบบพวงมาลัยโทนสีเหลือง ดอกไม้แห้งตกแต่งหีบแบบหรู